Dalimilova - Štěpánovská


Koncepční studie navrhne budoucí podobu ulice Dalimilova - Štěpánovská.

Zapojte se do plánování!

 

V červnu 2021 proběhlo v hasičské zbrojnici jednání u kulatého stolu se zástupci kraje a magistrátu k řešení nebezpečného průtahu Dalimilova - Štěpánovská. Vyplynula z něj dohoda na zadání koncepční studie zklidnění celé ulice.

Toto dotazníkové šetření Magistrátu města Olomouce Vám umožní zapojit se do plánování její proměny. Vaše každodenní zkušenost je důležitá pro tvůrce studie, aby sloužila nejen dopravě ale i nám, kteří zde žijeme a denně se zde pohybujeme.

Dotazník obsahuje 10 otázek a jeho vyplnění Vám nezabere více než 15 minut. Vyplňujte jej do 30. září.

 

Zadání studie je na úplném počátku a je nyní otevřeno pro Vaše podněty a nápady.

 

O jaké území jde?

Studie se zaměří na průtah obcí, ulici Dalimilova – Štěpánovská. Denně se zde pohybuje nejvíce obyvatel i návštěvníků Chomoutova a nachází se zde třetina všech domů. Studie řeší prostor v celé jeho šíři, tj. „od domu k domu.“ 1. Jak vnímáte ulici Dalimilova – Štěpánovská v současné době?

Zajímá nás, jak vnímáte pobytové kvality této ulice, včetně chodníků, nároží, kvality prostoru, estetiku, atmosféru ulice, pocit bezpečí aj..

Označte, zda souhlasíte s následujícími výroky o kvalitách této ulice. U každé položky zaškrtněte políčko na bodové škále od “1 = rozhodně souhlasím” do “4 = rozhodně nesouhlasím”.

1
Rozhodně souhlasím
2
Spíše souhlasím
3
Spíše nesouhlasím
4
Rozhodně nesouhlasím
Nevím
Je klidná.
Je tu dostatek zeleně.
Je přehledná.
Je příjemná pro pěší pohyb.
Je pohodlná pro jízdu na kole.
Je přívětivá pro pohyb dětí.
Slouží hlavně zaparkovaným autům.
Vypadá hezky.
Má svůj osobitý charakter.
Rád/a se tu na chvíli zastavím.
Cítím se tu bezpečně.Označte, zda souhlasíte s následujícími výroky. U každé položky zaškrtněte políčko na bodové škále od “1 = rozhodně souhlasím” do “4 = rozhodně nesouhlasím”.

1
Rozhodně souhlasím
2
Spíše souhlasím
3
Spíše nesouhlasím
4
Rozhodně nesouhlasím
Nevím
Zklidnit provoz aut.
Doplnit více zeleně.
Doplnit přechody pro chodce.
Rozšířit chodníky.
Usnadnit bezbariérový pohyb ulicí (kočárky, fyzicky znevýhodnění).
Doplnit uliční mobiliář (lavičky, cyklostojany, odpadkové koše aj.)
Vytvořit v ulici místo krátkého zastavení pro odpočinutí či setkání s přáteli.
Usnadnit v ulici jízdu na kole.
Vymyslet jiné řešení parkování aut.


8. Jaký je váš vztah k lokalitě ulice Dalimilova - Štěpánovská a jejímu blízkému okolí?
Zaškrtněte všechny možnosti, které vás pojí s touto ulicí
9. Jak jste se dozvěděli o této anketě?
Můžete zaškrtnout i více možností.
10. Kolik je vám let?
Zaškrtněte políčko vaší věkové kategorie.

Odesílám data, nezavírejte okno prohlížeče

Vše bylo v pořádku uloženo. Děkujeme!

Stala se chyba!


Výsledek šetření bude k dispozici na konci listopadu na www.chomoutov.eu a www.losvesinos.cz.

Za vaše podněty vám děkuje Magistrát města Olomouce a tým zpracovatelů.

Dotazníkové šetření zpracovali:

  • Los Vesinos, z.s., kontaktní osoba: Jan Mikulka, T 730 963 370
  • Katedry rozvojových a environmentálních studií, Univerzita Palackého v Olomouci, Jiří Pánek a kol.
  • Katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Matúš Šucha a kol.