Pocitová mapa Jirkov

BEZPEČNOST

V této části nás zajímají Vaše odpovědi, kde nám poskytnete zpětnou vazbu, kde se v Jirkově cítíte nebezpečně v noci nebo ve dne, popř. zda vnímáte v Jirkově místo, kde mohou být ohrožení motoristé, cyklisté nebo chodci.

VOLNÝ ČAS

V této části bychom Vás požádali o zpětnou vazbu, díky, které budeme vědět, jak trávíte v Jirkově svůj volný čas – kultura, příroda, sport, lokalita.

SPOKOJENOST

V této části online pocitových map bychom rádi od Vás získali zpětnou vazbu na místa, které máte v Jirkově a blízkém okolí rádi, jste na ně hrdí. Dále nám můžete označit místo rekonstrukce, popř. úpravy, která se nám povedla. Máte ve městě místo, organizaci, kde Vám pomohou, poradí?

NESPOKOJENOST

Vnímáme, že v Jirkově mohou být některá zanedbaná místa. Zde bychom Vás chtěli požádat o zpětnou vazbu, která takto vnímáte (budovy, veřejné prostranství, skládky). Nebo zda jsou zde místa, kde chybí např. městský mobiliář, osvětlení, hřiště, zeleň apod.

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí občanům vyjádřit svůj názor na místa, kde bydlí, nebo která navštěvují. Své pocity z různých míst mohou lidé vyznačit barevnými body do mapy a doplnit je komentáři. Zapojení veřejnosti je pro město důležitým zdrojem informací a zpětné vazby. Díky tomuto nástroji může město zjistit, jak se v něm lidem žije, kde tráví svůj volný čas, kam rádi chodí či kde se necítí bezpečně. Občané tak mohou vyjádřit své názory na stávající stav i budoucí rozvoj města.  Informace k veřejnému prostoru, které město získá z odpovědí respondentů, budou použity pro zefektivnění práce městské policie, dotčených odborů městského úřadu, městských organizací a také jako podněty pro rozvoj města Jirkova v různých oblastech.Před odesláním Vás prosíme o doplnění několika údajů o Vás. Pomůže nám to lépe pracovat se získanými daty.Odesílám data, nezavírejte okno prohlížeče

Vše bylo v pořádku uloženo.

Stala se chyba!