Pocitová mapa Prostějov společnost a volnočasové aktivity

Vážení občané a přátelé města Prostějova, 

město Prostějov připravuje Nový strategický plán a Plán udržitelné městské mobility, který zajistí moderní a udržitelný rozvoj města. Smysluplný a vyvážený strategický plán rozvoje města nejde zpracovat bez jeho obyvatel, bez zjištění jeho názorů. 

První průzkum v měsíci dubnu se týkal oblasti životního prostředí, nyní Vám předkládáme otázky ke společenské oblasti se zaměřením na rozvoj volnočasových aktivit.

Pokud máte možnost, vyplňte, prosím, i elektronickou formu dotazníku na adrese www.prostejov.eu/strategie nebo bit.ly/dotaznikspolecnost

O výsledku průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím Radničních listů, také na webových stránkách, a pokud situace dovolí, tak i na podzimním veřejném projednání. 

Velice děkujeme za Vaši spolupráci. 

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora a vedoucí pracovní skupiny pro zpracování Nového strategického plánu

Čekají Vás tyto otázky:

  1. Označte místa pro trávení volného času, která máte nejméně rádi, kde se Vám NElíbí?
  2. Označte místa, kde obvykle trávíte nejvíce volného času mimo domov?
  3. Označte místa, kde Vám chybí zařízení pro trávení volného času?Pro lepší zpracování informací prosíme o zadání několika obecných údajů o Vás

Jaké je Vaše pohlaví?
Kdo jste?

Odesílám data, nezavírejte okno prohlížeče

Vše bylo v pořádku uloženo. Děkujeme!

Stala se chyba!Velmi nás zajímají Vaše připomínky, doporučení či nápady. Pokud máte možnost, vyplňte, prosím, i elektronickou formu dotazníků na adrese www.prostejov.eu/strategie nebo bit.ly/dotaznikspolecnost