Pocitová mapa VRT Praha

Sběr podnětů do pocitové mapy jsme ukončili 31. ledna 2024. Celkem 668 uživatelů vložilo do mapy více než dva tisíce příspěvků, které nám pomáhají lépe poznat okolí plánovaných železničních tratí, ať již jde o nápady na změnu, upozornění na problémy nebo místa zasluhující pozornost. Se shromážděnými podněty již nyní pracují urbanisté, aby projekt železničních tratí citlivě zasadili do krajiny, zachovali co nejvíce hodnotných míst a vytvořili i několik nových. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zapojili!

Počet respondentů: ...
Počet prvků: ...